Предизвикателството да отглеждаш тийнейджър

В седмица на информираността, психологът Даниела Бинева консултира родителите на деца със специални образователни потребности, които вече са в „трудната възраст“.
Промените у подрастващите тийнейджъри и подходът на родителите им към тях бе в основата на задаваните въпроси. Специалистът разкри спецификата на този период у децата, като разгледа и конкретни казуси. Засегната бе и темата за ранния пубертет.
Информационната кампания, целеше повишаване на информираността у родителите и надграждане на родителския капацитет. Дейността е част от Годишния план на Регионален център – Бургас и се реализира в подкрепа на родителите на ученици със СОП.