Методическа подкрепа на учителите в ДГ “Снежанка“ гр. Средец на тема: “Допълваща и алтернативна комуникация“

На 07.03.2022г., екип от специалисти от РЦПППО- Бургас, проведе среща за предоставяне на методическа подкрепа на учителите в ДГ “Снежанка“-гр. Средец. Специални педагози от РЦПППО- Бургас- г-жа Десислава Севова – ресурсен учител, г-жа Галя Гачева- психолог и г-жа Добринка Ковачева – ресурсен учител, запознаха присъстващите с презентация на тема: “Допълваща и алтернативна комуникация“. Представени бяха видовете технологични средства за ДАК. Особен интерес при участниците предизвикаха нискотехнологичните средства за комуникация, които всеки учител използва, и възможността им за приложение в комуникацията с невербални деца. По време на дискусията, след презентацията, присъстващите имаха възможността да се запознаят и да разгледат някои от направените и използваните лично от специалистите средства за ДАК. Споделен бе личен опит от работата на специалните педагози и бе отговорено на зададените към тях въпроси. Демонстрирани бяха възможностите за прилагане в комуникационния и обучителния процес високотехнологични средства за комуникация – софтуерните продукти- Communicator 5 и Boarmaker 7. Учителите с интерес участваха и на демонстрацията на устройството за управляване на комуникацията с поглед. Всички присъстващи се убедиха в уникалните възможности за комуникация с поглед на Communicator 5. За всеки от присъстващите срещата приключи с убеждението, че комуникацията вече е възможна и с невербалните деца.