Методичните обединения към РЦПППО гр. Бургас „Надежда“ и „Мираж“ проведоха съвместно обучение

Методичните обединения към РЦПППО гр. Бургас „Надежда“ и „Мираж“ проведоха съвместно обучение, което бе заложено във вътрешноквалификационния план на РЦ.
Темата на обучението беше: Групи зрително затруднени деца – обект на специално обучение. Основни понятия. Практически насоки за работа със зрително затруднени деца и ученици. Тя бе водена от г-жа Анжела Колева – педагог на зрително затруднени и ресурсен учител. В обучението беше поканена и дългогодишният с доста опит педагог на зрително затруднени към РЦПППО гр. Бургас г-жа Татяна Янакиева.
Задачите, които трябва да бъдат изпълнени за ефективното обучение на деца и ученици със зрителни затруднения са:
1. Обучението засегна лицата с дълбоки зрителни увреждания, които имат остатъчно полезно зрение. Често срещани трудности при изпълнението на задачите от ежедневието – като четене, разпознаване на лица и цветове, готвене, шофиране и други. Определени техники: обучение, специални устройства и други теоретичен обзор и сравнителен анализ на идеите и образователните практики за интегрирано обучение и приобщаващо образование на зрително затруднените деца.
2. Да се представят възможностите на различни техники за работа със зрително затруднени деца и ученици в процеса на тяхното приобщаване в детската градина и в училище.
3. Да се опише актуалното състояние на процеса на приобщаване на деца и ученици със зрителни затруднения в българските образователни институции.
4. Услуги, чрез които те могат да използват максимално остатъчното си зрение.
По темата бяха представени 3 презентации. Обучението премина изключително интересно и колегите, които са имали или в момента имат такива ДУСОП в групите си споделиха своя опит и идеи за работа. Г-жа Янакиева също сподели някои методи за работа и даде насоки за работа с тези деца.