Съвместна вътрешноквалификационна дейност между МО „Психолози“ и МО „Мираж“ към РЦПППО – Бургас

На 17.02.22г се проведе съвместна вътрешноквалификационна дейност между МО „Психолози“ и МО „Мираж“ към РЦПППО – Бургас. Разгледана бе темата за „Емоционалната интелигентност у децата и как да я развием“, презентира психолога Даниела Бинева.
Специалиста запозна аудиторията със значението на емоционалната интелигентност, процеса на развитието ѝ от най – ранна детска възраст и възможността да се повлияе от възрастните, полагащи грижа за децата. Подчертани бяха предимствата на емоционално интелигентното дете и положителните прогнози в процеса на съзряването му и формирането му като цялостна личност.
Фокус в своята презентация Даниела Бинева даде върху част от инструментариума, който тя и колегите й психолози използват в работата си, както и практически разработени игри за развитие на емоционалната интелигентност у децата. Темата предизвика бурна дискусия и разглеждане на казуси. В срещата участие взе и зам. директора на РЦПППО – Бургас Милка Ватева.