Участие на психолози от РЦПППО в обучение, свързано с предоставяне на психологическа кризисна интервенция

В двумодулно онлайн обучение /15.02- 16.02.2022г/, свързано с предоставяне на психологическа кризисна интервенция се включиха психолозите от РЦПППО – Бургас – Даниела Бинева и Мария Георгиева. Водещи на обучението бяха Младен Владимиров /Сертифициран кризисен психолог с опит при оказване на психосоциална помощ при кризи и екстремни ситуации. С дългогодишен опит в психологическото консултиране на деца и семейства/и Христо Монов/ Специалист с над 30 годишен опит в областта на психологията и спешната психологическа помощ. Основател и председател на секцията по Кризисна интервенция на ДПРБ./
На срещата специалистите към центъра, съвместно със свои колеги от страната разгледаха различни кризисни ситуации, стъпките за действие в кризисна ситуация, фазите през, които преминава дадена криза. Стана ясно колко е важна навременната професионална намеса на психолога по време на криза. Включването на психолог по време на конфликт и неговата медиаторна роля за излизане от криза. Споделени бяха казуси, проиграни бяха ситуации, в които ключова роля заемаше психолога.