Вътрешноквалификационна дейност в изпълнение на годишния план на МО „Мираж“ към РЦПППО – Бургас

На 24.01.2022 год. се проведе вътрешноквалификационна дейност в изпълнение на годишния план на МО „Мираж“ към РЦПППО – Бургас. Специален педагог Мариана Стоянова представи доклад на тема: „Комуникация със семействата на деца със СОП“. В него бе разгледана работата на  специалистите, които се срещат със семейства, имащи смелостта да споделят страховете, болката, очакванията и надеждите си, както и с такива, които изпитват гняв, вина и безсилие. Г-жа М. Стоянова акцентира върху основните цели на консултирането на родителите за развиване на доверителен контакт; приспособяване към стила на общуване; създаване на обстановка, в която всеки член ще се чувства подкрепен. Факторите, които определят ефективна комуникация между специалисти и родители – проявен интерес, загриженост, топло отношение и отзивчивост. При взаимодействията си със специалистите родителите приемат, че трябва да бъдат най-голямата опора на детето си. Идеята за партньорство изисква от специалистите да си зададат въпрос за начините и средствата, с които предлагат помощ на семействата. Тяхна е ролята да подпомагат семейните нагласи, цели и дейности, така, че семействата да могат да подкрепят по-добре децата си, във всички сфери на развитието, през целия им живот, защото родителите са първите и последните учители на всеки. Целта е детето да има оптимално качество на живот. След доклада членовете на МО “Мираж“ споделиха добри практики от своята дейност. Обучението се проведе онлайн в електронна платформа Microsoft Teams.