Методическа подкрепа на учителите от детските градини и училищата от област Бургас

На 11.01.22 г. психолозите към Регионален център – Бургас Даниела Бинева и Мария Георгиева осигуриха методическа подкрепа на педагози и психолози от  детски градини и училища в областта, като разгледаха темата „Агресията и насилието в детската градина и училището. Как да работим с агресивни деца и ученици – стратегии за справяне. Приобщаващи игри“. Срещата се осъществи онлайн в платформа Microsoft Teams. В презентация специалистите разгледаха формите и източниците на агресия при децата и учениците. Споделени бяха стратегии за реагиране в конфликтни ситуации, както и приобщаващи игри. Актуалността на темата предизвика дискусия сред специалистите в края на срещата. Разгледани бяха множество казуси и предложения за превенция и туширане на агресията.