Методическа подкрепа на учителите от детските градини и училищата от област Бургас

На 10.01.2022 година екип от специални педагози от РЦПППО – Бургас проведоха втората от общо пет теми за методическа подкрепа на учителите от детските градини и училищата от областта по годишния план на РЦПППО. Темата: „Стратегии за работа със зрително затруднени/ Подкрепяща среда за деца и ученици със СОП. Достъпност на учебниците и учебните помагала за тях.“ бе разгледана в платформа Teams. Госпожа Татяна Янакиева и госпожа Анжела Колева запознаха участниците, чрез презентация с групите зрително затруднени, стратегиите за работа с тези деца, подкрепата от педагога на зрително затруднени, акцентите в обучението по специалните програми. След презентацията се проведе дискусия по темата. Включилите се в семинара, имаха възможност да споделят трудностите, които срещат в работата си с децата и учениците с нарушено зрение и да получат насоки за преодоляването им.