Среща на МО Психолози във връзка с вътрешноквалификационната дейност на Регионален център Бургас

На 17 декември в платформа Teams, се проведе среща на МО Психолози във връзка с вътрешноквалификационната дейност на Регионален център Бургас. Галя Гачева представи тема „Невропсихологически методики за изследване на деца, невпропсихологични упражнения и игра с карти“. Съвместно със своите колеги обсъдиха спецификата при това развитие на децата със специални потребности, както и взаимно споделиха своите варианти за работа, които спомагат не само развитието на децата, но и игри, доставящи им много радост и настроение.