Серия обучения за работа с платформата „Подкрепи ме“

На 14, 15 и 16 декември 2021 г. се проведоха серия обучения за работа с платформата „Подкрепи ме“, в които се включиха специални педагози от РЦПППО гр. Бургас, координаторът на платформата от Регионален център – Бургас и родители на ДУСОП от областта. Целта на обученията е да се направи бърз преглед на функционалностите на платформата за специалисти и родители, а след това да се отговори на възникнали въпроси. 
„Подкрепи ме“ е образователна платформа в подкрепа на децата със специални образователни потребности, техните учители и родители. “Подкрепи ме“ предоставя видео обучителни материали и ресурси за деца със специални образователни потребности, разработени от специалисти и учители. Те се намират в секция Ресурси и са структурирани в два раздела – образователни и терапевтични, като част от тях са публично достъпни, а други, които са по-специализрани, изискват подаване на заявка от страна на родител. Всички ресурси в платформата са безплатни. Родител, чието дете има нужда от такъв допълнителен ресурс, може да подаде заявка за Програма за развитие, която допълва подкрепата, която то получава в детската градина или училището. Програмата за развитие е съобразена с индивидуалните нужди на детето и включва пакет от ресурси от платформата – подбрани от специалист на база потребностите на всяко дете. „Подкрепи ме“ дава възможност на специалисти, учители и родители, да подобрят своите знания и умения по теми, свързани с детското развитие и приобщаващото образование, като се запознаят с безплатни уебинари и други обучителни и методически ресурси в секция Обучение. Платформата цели и по-ефективно сътрудничество между семейството и педагогическите специалисти, подкрепящи детето, като дава възможност всички те да бъдат свързани и да проследяват заедно напредъка на детето по програмата му за развитие.