Международна конференция „СПОРТЪТ – ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“

  
 
На 10 декември 2021 г. се проведе Международна конференция „СПОРТЪТ – ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“, която се организира от Спешъл Олимпикс България, фондация „ПроСпорт“ и Дружество Европейско право в платформата Microsoft Teams, в която се включи РЦПППО гр. Бургас.
Целта на конференцията бе да инициира дискусия за ролята на спорта като инструмент на социалната интеграция, да се насърчи дебата между публичните власти, спортните федерации, спортните клубове, доставчиците на спортни услуги, училищата, общините и контролните органи за предизвикателствата и добрите практики за развитието на спорта като инструмент за социално приобщаване, включително за насърчаване на доброволчеството и за гарантиране на правата на децата в областта на спорта.
През 2021 г. Спешъл Олимпикс България продължава глобалната кампания ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА. РЦПППО гр. Бургас отново подкрепи каузата за толерантност, равноправие и приобщаване, чрез спорт на Спешъл Олимпикс в Седмицата на спорта- 23-30 септември 2021 година, както и в  Европейската баскетболна седмица 29.11.21-06.12.2021 г. Специалните педагози към Регионален център гр. Бургас – Красимира Димитрова-Митева, Фотинка Краева и Силвия Стамболиева, взеха участие в Спешъл Олимпикс – България пълноценно и с голям интерес, като децата им получиха удостоверения за успешно участие. Госпожа Красимира Димитрова – Митева и госпожа Фотинка Краева представиха Регионален център Бургас в Международната конференция, като благодариха на организаторите за това предизвикателство. Движението Спешъл Олимпикс България е признато от Международния олимпийски комитет за благото на над 4 милиона хора с интелектуални затруднения и осигуряващо занимания и състезания в 32 олимпийски спорта в над 170 страни по света. Удоволствие бе Регионален център гр. Бургас да участва, защото ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА!