Открито занятие по образователно направление математика с ДСОП

       

На 07.12.2021 г. госпожа Красимира Димитрова – Митева ресурсен учител в РЦПППО – Бургас, проведе открито занятие по образователно направление математика с ДСОП от III – та /подготвителна/ група на тема: „Геометрични фигури – кръг, квадрат, триъгълник“. Упражнение. Занятието се проведе във физическа среда, в ресурсния кабинет на Детска градина „Златното ключе“ град Бургас, но достъпно през платформата Microsoft Тeams, съобразно извънредната епидемиологична обстановка в страната, във връзка с Covid 19, за г-жа Антоанета Стоянова – директор на РЦПППО – Бургас, г-жа Албена Димитрова и г-жа Милка Ватева – зам. директори в РЦПППО гр. Бургас и новоназначените колеги. Специалният педагог Красимира Димтрова – Митева изпълни всички поставени цели и задачи. Използва различни методи и дидактични средства за обучение, както и игра, която да стимулира представите за геометрични фигури и форми у детето, с цел урокът да бъде достъпен, възприет и затвърден. В края на часа, с помощ от специалния педагог, моделираха по образец с геометрични фигури символа на предстоящите Коледни и Новогодишни празници – Снежко, като превърнаха фигурите в образ. Детето се справи много добре и бе наградено с грамота. След приключване на занятието в детската градина, педагозите имаха възможност да задават въпроси към г-жа Красимира Димтрова – Митева, дискутират и надграждат уменията и познанията си.