Нов сайт за приобщаващо образование

Всички регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование на едно място. Лесна възможност за подаване на сигнали свързани с образованието и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности в цялата страна. В България над 25000 деца са със специални образователни потребности и всички ние трябва да създаваме постоянно нови възможности за тяхната подкрепа. www.rcpppo.bg е вече тук, за да осигурява информация за всички професионалисти и родители в тази сфера.