Вътрешноквалификационна дейност на МО „Психолози“

       
На 29.11.21 г. се проведе вътрешноквалификационна дейност на МО „Психолози“. Работната среща се реализира в платформа Teams и бе водена от психолога Даниела Бинева. „RIAS – 2 – съвременен, клиничен тест за измерване на интелигентността“ бе тема на презентацията. Госпожа Бинева запозна колегите си от МО със своя опит по стандартизиране на клиничния тест за българските условия като партньор в работата на фондация „Хестия“.
Участниците в срещата се запознаха с една нова възможност за директна оценка на интелигентността при лица от 3 до 94 годишна възраст. RIAS-2 дава информация както за наличието на определени разстройства, така и за идентифициране на академичен талант и изпреварващо развитие.
Бързата онлайн администрация на теста, посредством платформа Examinea, го прави предпочитан инструмент в работата на психолози и психиатри.
Продължава тенденцията в МО „Психолози“, специалистите да се запознават и прилагат в работата си иновативни инструменти, методи и подходи на работа, които да са в унисон със съвременните условия и изисквания на професията на психолога.