Вътрешноквалификационна дейност на тема „Обучение и подготовка на учители в училищата и детските градини“

 
На 04.11.2021 г. специалните педагози от МО „Надежда“ и МО „Пиргос“ към РЦПППО – Бургас, проведоха заседание на вътрешноквалификационна дейност на тема „Обучение и подготовка на учители в училищата и детските градини“. Ръководител на квалификацията бе ресурсния учител към РЦПППО гр. Бургас, Красимира Димитрова – Митева, която представи разработен доклад по темата, в който отбеляза, че образованието е в основата на промяната във всеки един аспект на живота ни. Най – добрите резултати в приобщаващото образование се постигат, чрез нашите обучения, ресурси и програми, с които подкрепяме учители и образователни институции, в обществеността да работят заедно и да осъществяват качествено образование. 

 

Общата цел на обучението е да повиши способностите на преподавателите и техните умения за ангажиране на учениците и създаване на връзка между тях. Обучението завърши от г-жа Красимира Митева с това, че добрият учител, ако гради с любов и истина, то изграденото от него ще трае вечно! Обучението се проведе в електронна среда в платформата Тиймс.