Методичните обединения към РЦПППО – Бургас отбелязоха Световният ден на Черно море

Във връзка с вътрешно квалификационната дейност и дейностите по плановете на методичните обединения към РЦПППО гр. Бургас, отбелязоха „Световният ден на Черно море“.

Всички хора, които живеят по крайбрежието на Черно море празнуват на този ден, защото на 31 октомври през 1996 година е подписан Стратегическият план за Черно море. Най-сериозна заплаха за екосистемата на Черно море са замърсяването, свръх уловът на риба и неустойчивото развитие на крайбрежието.

По случай Международният ден на Черно море, учениците от ресурсните групи на специалните педагози от всички методични обединения към РЦПППО гр. Бургас изобразиха морски пейзажи, рисуваха, изработиха картички, диамантен гоблен, оцветяваха и изрязваха рибки, обсъждаха колко важно е да пазим морето чисто, апликираха и проявяваха личното си творчество върху листите, които сякаш оживяваха и лъхаха на мили спомени от лятото и синьото море.