Онлайн заседание на МО „Дъга“ на тема: „Социални нагласи на масовия учител към интеграцията и приобщаващото образование на ДУСОП“

Заседание на МО "Дъга" в ТиймсНа 25. 10. 2021 г. се проведе онлайн заседание на МО „Дъга“ във връзка с дейностите за вътрешна квалификация, заложени в плана на обединението. Ресурсният учител Йовка Желязкова изнесе доклад на тема: „Социални нагласи на масовия учител към интеграцията и приобщаващото образование на ДУСОП“. В предложения материал се обърна внимание на резултатите от представителна анкета, проведена с общообразователни учители за техните нагласи спрямо ДУСОП. Прави впечатление позитивното отношение и готовността на анкетираните да се включват, да помагат и да се борят със съществуващите стереотипи и нагласи към децата и учениците със специални образователни потребности. Това е показател, че с времето все по-лесно започва да се приема различието и интегрирането на тези деца сред връстниците им в норма. Свой опит и наблюдения споделиха и специалните педагози Галя Желчева, Добринка Ковачева, Таня Атанасова.