15 октомври – Международен ден на белия бастун

Честването на 15 октомври като ден на безопасността на незрящите участници в общественото движение е подходящ повод специалните педагози от РЦПППО гр. Бургас да разяснят ролята на белия бастун сред колеги и ученици в учебните заведения. Белият бастун има не само осезателна, но и сигнална функция – да информира останалите участници в движението, че ползващият го е с увредено зрение.  Отсъствието на бял бастун и на други отличителни знаци, указващи участието на невиждащ човек в общественото движение, дезориентира водачите на превозни средства и може да стане причина за пътно-транспортни произшествия.