Методическа подкрепа на педагози, работещи със зрително затруднен ученик

На 13.10.2021 г. в Об.У „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Просеник г-жа Татяна Янакиева – ПЗЗ към РЦПППО гр. Бургас осъществи методическа подкрепа на педагозите, работещи със зрително затруднен ученик. На срещата присъства директора на училището – госпожа Атанаска Стоянова и ресурсния учител към РЦПППО гр. Бургас – Валентина Димитрова. Г-жа Татяна Янакиева запозна присъстващите как се осъществява подкрепата от специалния педагог и стратегиите за работа със зрително затрудени. Тя представи акцентите в обучението по специалните програми. Учителите от Об.У „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Просеник имаха конкретни въпроси относно работата с детето. Г-жа Янакиева и г-жа Димитрова дадоха насоки какви дидактични материали да използват в занятията си – музикални, вибриращи, природни и интерактивни материали, подходящи песни, аромати и други. Всеки от присъстващите сподели постиженията, които е реализирал до този момент с ученика, за да могат да се допълват и да са от помощ на останалите при планиране на работата си.