Обучение на новоназначени педагози в РЦПППО гр. Бургас

 
На 29.09.2021 г. се проведе обучение на новоназначените педагози в РЦПППО гр. Бургас от г-жа Владка Димитрова – главен ресурсен учител и г-жа Фотинка Краева – старши ресурсен учител по теми, свързани със ЗПУО, с Наредбата за приобщаващото образование, с ресурсното подпомагане и изискванията за задължителната документация на ДУСОП за учебната 2021/2022 година. Обучението премина по предварително утвърдена програма в дух на позитивизъм и диалог. Бяха спазени всички противоепидемични мерки относно COVID-19.