Обучение за обучители на тема „Глас за всяко дете – допълваща и алтернативна комуникация“

На 23.09 и 24.09.2021 г. се проведе обучение за обучители на тема „Глас за всяко дете – допълваща и алтернативна комуникация“, организирано от УНИЦЕФ – България. То се проведе в електронна среда в платформата Zoom и в него взеха участие специалните педагози Галя Гачева, Стефка Черногорова и Виктория Ганчева. Лекторите от Факултета по науки за образованието и рехабилитацията на Университет в Загреб Ясмина Павлиша, Ясмина Чайко, Матеа Жилак и Желка Цар, представиха презентация с теоретична част и подпомогнаха изпълнението на практическите задания, заложени в обучението.