Специалните педагози от МО – Средец проведоха заседание на тема „Взаимодействието учители – родители в съвременния образователен процес“

Специалните педагози от МО – Средец към РЦПППО – Бургас, проведоха заседание за вътрешноквалификационна дейност на тема „Взаимодействието учители – родители в съвременния образователен процес“. Добринка Ковачева изнесе доклад в който отбеляза, че партньорството учители – родители е споделена отговорност, която в съвременния образователен контекст придобива нови измерения. Особено внимание беше обърнато, че най-добрите резултати в приобщаващото образование се постигат, когато семейството, образователната институция и обществеността работят заедно. Това без съмнение налага активно участие и на общността, защото тя създава най-общия контекст, в който живеят и учат децата. Приобщаването на всяко дете е в силна зависимост от всички хора, които живеят и работят в административния район, в който се намира образователната институция. Отношение по въпроса взе С. Димитров, който констатира, че основният доклад е бил достатъчно обстоен, аргументиран и затова припомни колко е важно взаимодействието на учители и родители, тяхното ефективно партньорство в детските градини.