Онлайн заседание на МО – „Надежда“ на тема „Методът на ранно развитие на Глен Доман или как лесно да научим детето си да чете“

На 12 май 2021 г. в се проведе онлайн заседание на МО – „Надежда“ с дневен ред: Вътрешноквалификационната дейност на тема „Методът на ранно развитие на Глен Доман или как лесно да научим детето си да чете“ и презентация на тема „Дидактически игри по четене при запознаване със звук, сричка, дума, изречение, текст“. Материалът беше разработен и представен от Силвия Стамболиева – председател МО и ресурсен учител в РЦПППО – Бургас и Радостина Грозева – член на МО и ресурсен учител в РЦПППО – Бургас. Вниманието на участниците беше насочено към метода на Глен Доман, който активира и събужда мозъка в ранна възраст и стимулира неговото израстване до пълния му генетичен капацитет. Обучението се проведе в електронна среда в платформата Тиймс.