Открита среща на МО „Мираж” при РЦПППО- Бургас

На 11. 05.2021 г. се проведе поредната ползотворна открита среща на МО „Мираж” при РЦПППО – Бургас.
Ръководител на квалификацията бе ресурсен учител Жечка Филипова, която представи разработка по тема „Музиката, като средство за въздействие при деца със СОП в условията на учебна, електронна среда”. Госпожа Филипова демонстрира примери от своята професионална практика като ресурсен учител, в условия на обучение от разстояние в електронна среда, използвайки въздействието на музиката за развитие на когнитивните процеси, моториката, регулиране на физическите реакции у децата и учениците. Бяха представени на живо разнообразни техники, видео и снимков материал с музикални изпълнения на педагога, деца и ученици от ресурсната и група. На срещата присъстваха представители на ръководството, както и гости от другите методични обединения – „Дъга“, „Пиргос“, „Надежда“ и „Средец“ към РЦПППО – гр. Бургас.