Онлайн заседание на МО – Средец на тема „Игри за развитие на слуховото внимание“

На 7 май 2021 г. в се проведе онлайн заседание на МО – Средец, с дневен ред: Вътрешноквалификационната дейност на тема „Игри за развитие на слуховото внимание“ – практикум. Материалът беше разработен и представен от В. Станкова – логопед в РЦПППО – Бургас. Вниманието на присъстващите беше насочено към етапите в развитието на слуховото възприемане от най-ранна детска възраст. Отбелязано беше, че писмената реч се формира на основата на устната и проблемите във фонемния слух могат да доведат до сериозни нарушения с четенето и писането (дислексия и дисграфия). Важно е да не се пропусне момента и да се помогне на малкото дете да формира речта си правилна и ясна. Споделени бяха и често използвани в практиката игри и упражнения, които развиват и подпомагат процесите на ограмотяване и подобряване на правилното произношение при децата и учениците.