Онлайн заседание на МО Средец при РЦПППО – Бургас

На 26. 04. 2021 г. се проведе онлайн заседание на МО Средец при РЦПППО- Бургас, на което се разгледа поредната тема от вътрешноквалификационна дейност – „Разпознаване на обучителни трудности у учениците. инструментариум, методи и подходи за ефективна работа с тях“. Доклад по темата изнесе Стойчо Димитров, в който акцентира върху специфичните нарушения на способността за учене. Те покриват цяла група разстройства, носителите на които показват проблеми в една от областите на ученето или в свързаните с него области. Основни моменти в предложения материал бяха: подгрупи деца с трудности в ученето, диагностичните критерии за специфични нарушения на способността за учене, недостатъците в развитието на процеса на звукобуквен анализ и синтез и фонетико-фонематичното възприятие, педагогогически стратегии за корекционна дейност при работа с такива деца и ученици.