Работна среща на Методичните обединения към Регионален център – Бургас

 

В регулярна работна среща между Заместник директорът – Милка Ватева и председателите на Методични обединения към Регионален център – Бургас, се извърши отчет на дейностите на отделните Методични обединения за вътрешноинституционална квалификационна дейност. В срещата специалистите от Регионален център споделиха за своите предизвикателства и креативност по осъществяване на планираните задачи и дейности по вътрешноинституционална квалификационна дейност в условията на пандемия и спазване на противоепидемиологичните мерки. Всеки един от председателите на МО даде отчет за извършените дейности до момента в конкретното Методично обединение и споделиха за набелязаните цели до края на учебната 2020/2021 година. Разгледани бяха възможности за продължаване на сътрудничеството между всички методични обединения в Регионален център -Бургас, с цел надграждане на професионалните познания на специалистите от РЦПППО – Бургас.