Световен ден на планетата Земя

 

22-ри април е световен ден на планетата Земя. Всички ние знаем, че за да имаме чиста планета, трябва да я пазим и обичаме. С разнообразни дейности деца и ученици от ресурсните групи на специалните педагози Женя Александрова, Силвия Стамболиева, Виктория Ганчева, Фотинка Краева, Красимира Митева, Десислава Севова, Галя Гачева, Юлия Иванова и педагозите от МО Средец показаха, че обичат и се грижат за Земята. Децата и учениците участваха в изложби, рисуваха пъстри картини, на които планетата ни е чиста и слънчева, засадиха растения, за които ще се грижат, четоха приказката „Зеленият град на Разделко“, запознаха се с презентации, изработиха апликации, събираха разделно отпадъци и рециклираха.