Информационен семинар по ICF-CY

 

Въвеждане в прилагането на Функционална оценка на допълнителните образователни потребности в училищата, под формата на информационен семинар проведоха психолозите Даниела Бинева и Мария Георгиева от Регионален център – Бургас пред колеги – специалисти от областта.
Участниците в семинара се запознаха с Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето за деца и младежи – ICF- CY /МКФ – ДМ/. Функционалната оценка се прилага успешно в различни държави в Европа като Австрия, Германия, Франция, Швейцария и други, чрез специален въпросник, който се изготвя според образователната, социалната и здравната системи.
Предстои утвърждаването и разпространението на такъв въпросник, съобразен и апробиран за българските условия. Специфичното в него е оценката на детето от мултидисциплинарен екип и отчитането на неговото участие и функциониране в средата на живот, възпитание и обучение.