Вътрешноквалификационна дейност на членовете на MO „Дъга“

На 30.03.2021 г. в електронната платформа Microsoft Teams се проведе обучение на членовете на MO „Дъга“ на тема – „Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието, като пречка за овладяване на българския език от учениците със специални образователни потребности“. Докладът бе изнесен от г-жа Таня Атанасова – ресурсен учител в РЦПППО град Бургас. Мероприятието е във връзка с годишния план на методичното обединение за вътрешно-квалификационната дейност на специалните педагози.