Информационен семинар на тема „Стратегии за работа със зрително затруднени“

 

На 23.03.2021 г., в платформата Microsoft Teams, в изпълнение на дейностите от годишния план на РЦПППО гр. Бургас, се проведе информационен семинар на тема „Стратегии за работа със зрително затруднени/ Подкрепяща среда за деца и ученици със СОП. Достъпност на учебниците и учебните помагала за тях.“

Татяна Янакиева – учител на деца и ученици с нарушено зрение, запозна участниците с групите зрително затруднени, стратегиите за работа с тези деца, подкрепата от специалния педагог, акцентите в обучението по специалните програми. Разгледаха се възможностите на екрания четец, достъпността на учебниците и учебните материали, какво представлява брайловото писмо и през какви етапи преминава брайловото ограмотяване. Представени бяха възможностите на зрително затруднените за придвижване в малкото и голямо пространство, а г-жа Анжела Колева – ресурсен учител и педагог на зрително затруднени, обясни някои техники за самостоятелно придвижване и техники на белия бастун.