Споделяне на „добри практики“ в РЦПППО-Бургас, наблюдения и изнасяне на открити уроци

В изпълнение на дейностите от Годишния план на РЦПППО – Бургас, на 17.03.2021 г., в ДГ “Звездица“ гр. Бургас се проведе открито занятие по БЕЛ с дете от подготвителна  група на тема: „Играя със звук и буква“. Добри практики в работата с децата със СОП, представи г-жа Десислава Севова – специален педагог към РЦПППО – Бургас. Във връзка с пандемичната обстановка в страната и предприетите противоепидемични мерки, относно разпространението на Covid 19, занятието се проведе в онлайн среда, на платформа Microsoft Тeams.  

Гости на откритото занятие бяха: г-жа Антоанета Стоянова – Директор на РЦПППО – Бургас, г-жа Албена Димитрова и г-жа Милка Ватева – заместник-директори на РЦПППО – Бургас, както и специални педагози от РЦПППО – Бургас. Присъствено, по време на занятието, беше и г-жа Галя Гачева – психолог от РЦПППО – Бургас и член от екипа за личностно развитие на детето в градината.

Целта на занятието беше затвърждаване и надграждане на знания за звук и буква „С“. По време на занятието бяха използвани различни практически, интерактивни и игрови методи. Специалният педагог подкрепяше умело детето през цялото време, поощряваше го и по този начин бъдещата първокласничка показа знания и готовност за училище.

Условията за работа в ресурсния кабинет в ДГ “Звездица“- Бургас са прекрасни, оборудван е с много внимание и грижа, и са доказателство за положителната нагласа на ръководството и педагозите от детската градина, в изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование.

Успехите на детето са доказателство за сплотена екипна работа от страна на педагозите в детската градина и специалистите от РЦПППО – Бургас, споделяне на добри практики и работа в посока развиване на силните страни и потенциала на ДСОП.