Вътрешноквалификционна дейност на Методично Обединение Логопеди, СРР и ПЗЗ

„Предложения за ежедневни дейности за дете със сляпоглухота, в условия на дистанционна подкрепа“-представи Таня Бръсничева, слухово-речеви рехабилитатор. Слайдовете включват дейности, които са били отработени с детето във времето на присъствени училищни занимания. Всеки един от тях съдържа информационна секция с точни обяснения за жест или друга съществена информация. Таня Бръсничева запозна колегите си с предимствата при използването на европейската програма E-learning. Програмата предлага възможности за различни интерактивни упражнения, включване на видео, аудиофайлове и обхваща всички образователни възрасти и области на обучение. Използването на програмата предполага ефективно взаимодействия с учениците.