Обучение на тема: “Сензорно-интегративна дисфункция“

На 14 януари 2021 година в платформата „Zoom“ се проведе обучение на тема: “Сензорно-интегративна дисфункция“, организирано от специалисти от Регионален център гр. Бургас: Галя Гачева-психолог и Десислава Господинова-ресурсен учител. Темата беше представена от Станислава Кодева-логопед към Регионален център-Бургас.
В хода на дискусията, участниците в лицето на педагози от детска градина „Ханс Кристиян Андерсен“ в морския град, се запознаха със същността на сензорната интеграция, причините, които водят до сензорно-интегративна дисфункция при деца със специални образователни потребности и приложението на сензорната терапия в ежедневните дейности на децата в ранна детска възраст.
Има деца, при които усещанията са по-изострени. За тях допирът, звукът или текстурата на храната могат да бъдат много по-различни. Това е свързано със сензорната обработка и начина по който нервната система интерпретира сензорните сигнали и ги превръща във физически реакции. Когато има проблем в този процес на преработка на информация, постъпваща по сетивните канали, се наблюдава така наречената сензорно-интегративна дисфункция.
На обучението присъстваха: г-жа Антоанета Стоянова – Директор на Регионален център гр. Бургас, г-жа Албена Димитрова и г-жа Милка Ватева – зам. Директори на институцията, психолози и логопеди към Регионален център – Бургас.