Вътрешноквалификционна дейност на Методично Обединение Логопеди, СРР и ПЗЗ към РЦПППО – Бургас

На 15.01.2021 г. се проведе онлайн обучение по плана за вътрешноквалификционна дейност на Методично Обединение Логопеди, СРР и ПЗЗ към РЦПППО – Бургас. Мероприятието се проведе в интернет платформата Microsoft Teams. Докладът на тема „Моторните умения – ключ към детския ум“ изнесе логопед Стефка Байчева-Черногорова. 
Акценти бяха: 1. Връзката между фината моторика и развитието на говорните умения; 2. Проблеми с фината моторика; 3. Фината моторика и училищните занимания.
Разгледани бяха някои достъпни и лесни за приложение занимания, които биха подпомогнали подобряването на моториката при децата.