Международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация” 20-22 ноември 2020

Специални педагози от РЦПППО – Бургас участваха в третата Международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация”, огранизирана онлайн от Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ с подкрепата на UNICEF  България, Министерство на образованието и науката и Международната асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC. Разгледани бяха съвременните подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи световни експерти с фокус върху добрите практики, както и опитът в работата и обучение на деца с ДЦП, аутизъм, множество увреждания и други, както и опитът на българските специалисти, работещи с допълваща и алтернативна комуникация. Участниците се запознаха с политиките в България в областта на приобщаващото образование и ранната интервенция и мястото на допълващата и алтернативна комуникация в тях. Споделен бе личен опит на деца и възрастни, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация. Конференцията запозна българските специалисти – логопеди, ресурсни учители, психолози, специални педагози и др. – със съвременните практически подходи за компенсиране на говорни нарушения и тежки двигателни ограничения, представени от световни експерти ва тази област. Представени бяха най-новите високотехнологични средства, включващи използване на символи и текст, синтезирана реч и разнообразни технологии за достъп до компютър и софтуер. Конференцията бе насочена не само към специалисти, работещи с хора с увреждания, но и към самите хора с увреждания и техните семейства, както и към представители на институциите в България, които въвеждат и осъществяват политики по отношение на хората с увреждания.