Даниела Бинева представи пред колеги инструмент за клинична оценка – САВ

Във връзка с изпълнение на Годишният план на МО психолози, психологът Даниела Бинева представи пред колегите си от обединението инструмент за клинична оценка – САВ.

CAB (Clinical Assessment of Behavior) е инструмент за клиничната оценка, диференциална диагноза и поведенчески скрининг на деца и юноши на възраст между 2 години до 18 години и 11 месеца. В клиничен аспект идентифицира както интернализирани  и екстернализирани проблеми и критични поведения, така и цялостната психо-социална адаптация. В неврологичен аспект оценява когнитивното поведение /адаптивно поведение, умствено изоставане, интелектуална надареност/ и сигнализира за затруднения в ученето или в екзекутивното функциониране. Тестът е подходящ за използване от детско-юношески психолози, клинични психолози, психиатри, училищни психолози. Даниела Бинева сподели с колегите си за предизвикателството по участието си за събиране на данни за адаптация и стандартизация на САВ за България, отразено и в Ръководството за прилагане на САВ.