Вътрешноквалификационна дейност на тема „Работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на вниманието”

През месец ноември 2020 г. в ДГ „Снежанка“ – гр. Средец се проведе вътрешноквалификационна дейност на тема „Работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на вниманието”. С цел спазване на всички противоепидемични мерки, тя бе осъществена дистанционно. Взеха участие всички педагогически специалисти от детското заведение и ресурсният учител от РЦПППО – Бургас, г-жа Добринка Ковачева. Специалният педагог запозна педагогическия екип с информация по темата, която включва: затруднения при диагностициране на разстройството; общи характеристики на ХАДВ, включващи поведенчески прояви, симптоми, проблемни области на децата с ХАДВ – поведение, социални взаимоотношения, трудности на интелектуално, емоционално и физическо равнище. Г-жа Ковачева даде насоки за работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на вниманието. Споделиха се добри практики за работа с хиперактивни деца, трудностите, които срещат педагогическите специалисти. Обърна се внимание върху съществуващата добра комуникация в детската градина между учителите на групите, ресурсния учител и родителите на децата.