Стартира дистанционно обучение за учениците със специални образователни потребности от гимназиален етап

И през тази учебна година стартира дистанционна допълнителна подкрепа за учениците със специални образователни потребности от гимназиален етап. Подкрепени от своите родители, под ръководството на специалистите от РЦПППО – гр. Бургас, учениците затвърждават знанията и уменията си. В условията на дистанционно обучение, учениците работят с ресурсен учител, психолог, логопед, учител на деца и ученици с нарушен слух или зрение и изпълняват старателно всички поставени задачи.