15 октомври – Международен ден на Белия бастун

За пръв път Международният ден на Белия бастун се отбелязва през 1964 г. в САЩ, а от 1980 г. след решение на Световния съвет за благополучие на слепите 15 октомври се отбелязва като Международен ден на Белия бастун в целия свят. Освен, че на този ден хората с тежки зрителни увреждания поставят належащите въпроси и проблеми, това е денят, в който се акцентира върху независимостта им и волята им за пълноценен живот. Именно Белият бастун е символ на тяхната самостоятелност, защото чрез него те могат да извършват различни дейности – да посещават различни учреждения, да се разхождат, да пазаруват и други, без да разчитат на чужда помощ. По този повод, специалните педагози към Регионален център – Бургас проведоха информационни кампании в учебните заведения, в които се обучават деца и ученици с нарушено зрение. Г-жа Татяна Янакиева – педагог на зрително затруднени, запозна педагозите в учебните заведения със спецификите при обучението на децата и учениците с нарушено зрение и дискутираха проблемите и трудностите , които срещат в училище и извън него.