Интернационални дни на глухотата – 21 до 27 септември

От 21 до 27 септември, светът отбеляза Интернационални дни на глухотата. Проведоха се редица събития, срещи, тренинги. Издадоха се постери, публикуваха се спомени и ежедневни истории за сляпо-глухи хора. И всичко това се направи с цел да се популяризират човешките права на хората с това специфично увреждане.

Регионален център-Бургас, отбеляза Интернационалната седмица на глухотата с цветен постер, изработен от г-жа Таня Бръсничева – слухово-речеви рехабилитатор и поставен на входното табло на СУ „Иван Вазов“ гр. Бургас, където се провежда речева рехабилитация на деца с увреден слух от цялата област. Постерът бе посветен на Хелън Келър, борбена сляпо-глуха жена, която благодарение на изключителната си учителка Ан Съливан, е живяла смислен живот, независимо от тежките си увреждания. Пред ученици и учители от ПГЕ „Проф.д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, институция с традиции в обучението на ученици с увреден слух, специалният педагог представи презентация, посветена на невероятния и вдъхновяващ живот на сляпо-глухата Хелън. Учениците научиха интересни факти от живота й. Научиха за усилията да опознае света, да се образова в колеж, за пътуванията й из цял свят и писателските й умения да издаде дванадесет книги. По този начин, по време на международните дни на глухотата, 21-27 септември, младите хора узнаха повече за различните хора и техните учители!