Майска приказка

Обявихме състезание

да работим със съзнание –

празниците всенародни

да отбележим с материали 

превъзходни!

       Настоящата презентация отразява  дейността на децата и учениците със специални образователни потребности от РЦПППО – Бургас по отбелязване на 24 май.

       Представяме ви цветна феерия от работата им.

Презентация за 24 май