Среща на Група за личен опит „Надежда & Знание“ за родители на деца от аутистичния спектър

На 28.02.2020 г. /петък/ беше проведена първата от общо четири срещи на Група за личен опит „Надежда & Знание“, за родители на деца от аутистичния спектър. До края на учебната година на 27.03., 24.04. и 29.05 /петъчни дни/ ще се проведат останалите три срещи с родителите.

Планираните срещи са насочени към придобиване на знания и практически умения по отношение на взаимодействие и комуникация с децата, редуциране на натрупани негативни емоции чрез споделяне на личен опит и обратна връзка от страна на специалисти от Регионален център – Бургас. Водещите на групата, Мария Георгиева – психолог и Величка Станкова – логопед, представиха на родителите презентации, психологически игри и допълнителни насоки за работа с децата в домашни условия. Ще се разгледат и обсъдят трудностите при общуването и ще бъдат дадени практически стратегии за развитие на уменията за общуване и комуникация с децата с ГРР. Групата има за цел да подпомогне родителите на деца с ГРР, не само като дава яснота относно родителската роля в процеса на общуване, но също като разгледа гледната точка на детето. В групата говорим за ГРР, за поведение, за общуване, за разбиране, за подпомагане и споделяне, за трудности и справяне с тях чрез допълваща и алтернативна комуникация.