Специален педагог от РЦ-Бургас участва в Балканска конференция „Свободен достъп“ в София

От 20 до 23 октомври в София хотел ,,Рамада” се проведе 7-та ICEVI Балканска конференция ,,Свободен достъп, реално образователно включване и неограничени технологии”, под почетния патронаж на зам.-министъра на образованието и науката на Република България – г-жа Деница Сачева, организирана от ICEVI Европа и Българската асоциация за обучение на зрително затруднени деца. В нея взеха участие 80 представители на 13 страни. На конференцията присъства и г-жа Татяна Янакиева – педагог на зрително затруднени деца и ученици към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- гр. Бургас. Събитието се проведе в три пленарни дни, в които бяха представени интересни и впечатляващи доклади и презентации, в областта на образованието на зрително затруднените ученици.
Сред акцентите на програмата бяха: предизвикателствата, формите и начините, свързани с реалното включване в цялостния обучителен процес на децата със зрителни затруднения, нагласите на различните участници в процеса, оценяването на самите деца и на техните постижения в образователния процес, използването на широк спектър от подкрепящи структури – центрове, институции, възрастни с нарушено зрение; учебниците, учебните помагала и други средства, специфични методики и подходи, подпомагащи ученето, обучението и развитието на зрително затруднени деца.
Конференцията даде възможност за много полезни срещи, теми за сътрудничество и обмяна на опит с представители на всички участници. Затвърдиха се стари приятелства и се осъществиха нови запознанства. Оценена бе необходимостта от регулярно провеждане на Балкански конференции.