Поход за Свобода

Ученици със специални образователни потребности от групата на психолога Даниела Бинева към РЦПППО – Бургас се включиха в инициативата „Поход за Свобода“ в подкрепа на жертвите на трафик на хора, която се проведе едновременно в Бургас и още 24 града в България.
На 19 октомври за поредна година Фондация „А21 България” в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора и Местната комисия за борба с трафика на хора – Бургас, организираха най-мащабната информационна кампания против трафика на хора „Поход за Свобода“ – глобално събитие, което се провежда ежегодно в повече от 450 града в над 50 държави по цял свят и с това се превръща в най-голямата и значима инициатива в подкрепа на жертвите на трафик на хора в света.
Посветена на Европейския ден за борба с трафика на хора – 18 октомври, кампанията събира граждани с активна обществена позиция, партньори и съмишленици в борбата с трафика на хора, като има за цел да обърне вниманието на българските граждани към огромните мащаби на престъплението и търговията с човешки животи у нас. Събитието цели да популяризира и Националната телефонна линия за борба с трафика на хора, която приема сигнали денонощно и безплатно на телефон 0800 20 100.