„Всички ние сме Бургас” – интегриране на доброволчеството

                           

На 26.09.2019 г. , в зала „Петя Дубарова” – Морско казино – Бургас се проведе работна среща, във връзка с интегрирането на доброволчеството, като дейност в училищните и образователните структури. Срещата се състоя по инициатива на Дирекция „Младежки дейности” при Община Бургас, съвместно с Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно – информационен център и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
В срещата взеха участие Йорданка Ананиева – зам. кмет по Култура и образование в Община Бургас, директори на Дирекции и Комисии към Общината, свързани с популяризирането и развитието на доброволчеството сред децата и учениците. Даниела Бинева – психолог към РЦПППО – Бургас, член на Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас, също взе участие в работната среща. Доброволчеството бе тясно застъпено и в тезите на много представители от неправителствения сектор, призоваващи към сътрудничество между отделните звена и институции.
Очаква се да бъде изградена електронна платформа към Община Бургас, която да популяризира дейностите, свързани с доброволчеството. Прогнозите са за по- мащабно включване на децата и младежите според интересите и възможностите им в доброволчески акции, целящи отдаване на личен пример и личностно обогатяване.