Брайлов дисплей

Дамите от бургаската организация „Inner Wheel“ дариха за Регионален център – Бургас брайлов дисплей. Г-жа Антоанета Стоянова изказа благодарности от свое име и от името на специалните педагози. Дисплеят ще послужи за работа с деца със зрителни затруднения.