Информационен семинар в Регионален център – Бургас

Днес 27.06.2019 в Регионален център – Бургас се проведе информационен семинар на Тема: „Въвеждане във Функционална оценка за допълнителните образователни потребности в детските градини и училищата ICF-CY“! Обучителите Мария Георгиева и Даниела Бинева представиха презентация на участниците, чрез която ги запознаха с основите на функционалната оценка.