Кулинарен празник „Готвачи – помагачи“

 

На 14.05.2019 г. в ОУ „Христо Ботев“ кв. Долно Езерово, гр. Бургас се проведе кулинарен празник „Готвачи – помагачи“, който е съвместна инициатива на Регионален център – гр. Бургас и училището – домакин. Учениците със специални образователни потребности от ресурсната група на г-жа Милка Ватева – ресурсен учител към РЦПППО – Бургас и г-жа Мария Георгиева – психолог към РЦПППО – Бургас, заедно с приятелите на децата от класовете, в които учат, демонстрираха своите умения и способности в света на кулинарията. На тържеството присъстваха експерти от РУО – гр. Бургас – г-жа Галя Киркова, г-жа Дияна Петкова, както и г-жа Антоанета Стоянова – директор на РЦПППО-Бургас, г-жа Албена Димитрова- зам. директор, г-жа Веселина Радованова- зам. директор. Любезните домакини- г-жа Женя Железова- директор на училището и г-н Калин Добрев- зам. директор, изненадаха децата с лакомства.
Емоцията от празника завладя малките „готвачи”, които се втурнаха в кулинарния маратон с много плам и ентусиазъм. Децата бяха разделени в три отбора и успешно се справиха с приготвянето на храна в тристепенно меню. Паралелно с тях, родители и учители също представиха готварските си умения с ястия и сладки изкушения.
Кулинарният празник „Готвачи – помагачи“ е свидетелство за синхронът в съвместната работа между институциите в полза на децата със специални образователни потребности. Мероприятието доказа, че има изградени трайни връзки и приятелства между тях. Това е доказателство за доброто взаимодействие между специалните педагози от РЦПППО – Бургас, общообразователните учители и съдействието от страна на родителите на учениците със специални нужди. В края на мероприятието малките кулинари получиха специални грамоти за участие и достойно представяне, а госпожа Антоанета Стоянова – директор на РЦПППО – Бургас ги изненада като им поднесе вкусни лакомства.