Специален педагог от Регионален център гр. Бургас на посещение в Европейския парламент в Брюксел

Специалният педагог от Регионален център гр. Бургас – Нели Андреева е сред 30-те делегати – ресурсни учители и специалисти от цялата страна, които са на посещение в Европейския парламент в Брюксел. По време престоя си, делегацията, ръководена от Калоян Дамянов – председател на Националната асоциация на ресурсните учители и Директор на Регионален център-София град, колегите ще се запознаят с дейността на тази важна европейска институция, чийто бъдещи членове ще изберем в края на този месец. Успоредно на визитата е организирана и работна среща с представители на Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование.